Jci Vizyon ve Misyonu

JCI Vizyonu

Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak.
 

JCI Misyonu

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı
sağlamak.