Uluslararası Destekçilerimiz ve Paydaşlıklar

 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
Milletlerarası Ticaret Odası
Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği
Birleşmiş Milletler